DESIGNED BY JOOMLATD
Vytisknout

Elektronická podatelna

1. Elektronická adresa

E-mailová adresa elektronické podatelny je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

2. Adresa pro příjímání datových zpráv na technických nosičích

Obecní  úřad Radostice
Sokolská 11
664 46 Radostice

3. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Součástí zprávy o doručení a potvrzení přijetí podání je:

- informace o doručení datové zprávy
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance

 

4. Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, tif, jpeg.
Velikost zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 10MB.

5. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách a na CD.

6. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

7. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně na poštovní adresu.

 

8. Seznam oprávněných zaměstnanců (operátorů elektronické podatelny), kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Eva Urbanová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Ing. Jaroslav Kadlčík (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Kvalifikované certifikáty uvedených zaměstnanců naleznete na URL:
http://qca.postsignum.cz/www/query_crt.php
Certifikáty kořenové a podřízení certifikační autority naleznete na URL:
http://qca.postsignum.cz/www/authorities.php

9. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa.

TOP