DESIGNED BY JOOMLATD
Vytisknout

 

ROK 2017

Poplatek za svoz PDO  dospělí             500,-  Kč/rok

děti do 14 let včetně                       250,-   Kč/rok
SBĚRNÉ MÍSTO

Sběrné místo se nachází na Mlýnské ulici.

Seznam odpadů, které lze na sběrném místě uložit:
  • železný šrot
  • stavební suť
  • komunální odpad
  • barvy a plechovky od barev
  • elektronické přístroje (počítače, televizory, ...)
  • autobaterie
  • zářivkové trubice
  • pneumatiky (pouze bez disků)
  • bioodpad

OTEVÍRACÍ DOBA:

LISTOPAD - BŘEZEN
sobota   10:00 - 12:00 hod.

DUBEN - ŘÍJEN

úterý        17:00 - 18:00 hod.
čtvrtek      17:00 - 18:00 hod.
sobota      10:00 - 12:00 hod.

TOP