DESIGNED BY JOOMLATD
Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: Kalendář Datum sejmutí: Kalendář

Aktuální dokumenty

Úřední deska
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
19.6.2015 31.12.2023 Informace pro veřejnost - seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
 • pdf [2 MB] (777x)
 • pdf [2 MB] (717x)
25.9.2015 31.12.2023 Informace pro veřejnost - seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
 • pdf [4 MB] (592x)
14.3.2016 31.12.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
 • xlsx [20 kB] (506x)
14.9.2016 31.12.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2016
 • pdf [387 kB] (355x)
30.6.2017 30.6.2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADOSTICE ZA ROK 2016
 • pdf [1 MB] (111x)
 • pdf [1 MB] (98x)
 • pdf [986 kB] (103x)
 • pdf [5 MB] (97x)
 • pdf [1 MB] (98x)
 • pdf [2 MB] (105x)
 • pdf [1 MB] (102x)
 • pdf [693 kB] (100x)
 • pdf [1 MB] (97x)
 • pdf [3 MB] (104x)
19.9.2017 31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.8.2017
 • pdf [492 kB] (50x)
13.11.2017 13.1.2018 Volba prezidenta ČR 2018-Stanovení počtu členů okrskové volební komise Radostice.
 • pdf [200 kB] (27x)
27.11.2017 20.12.2017 Návrh na střednědobý výhled 2018-2025 obce Radostice.
 • pdf [298 kB] (24x)
27.11.2017 20.12.2017 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Radostice na rok 2018.
 • pdf [280 kB] (20x)
27.11.2017 20.12.2017 Návrh rozpočtu obce Radostice na rok 2018.
 • pdf [204 kB] (9x)
 • pdf [1 MB] (10x)
 • pdf [579 kB] (10x)
 • pdf [145 kB] (10x)
27.11.2017 20.12.2017 Návrh na střednědobý výhled 2018-2020 ZŠ a MŠ Radostice.
 • pdf [367 kB] (18x)
27.11.2017 12.1.2018 Volba prezidenta ČR 2018-Informace o počtu a sídle vol.okrsku Radostice.
 • pdf [148 kB] (15x)
28.11.2017 31.12.2017 Rozpočet obce Radostice 2017
 • pdf [1 MB] (19x)
28.11.2017 31.12.2017 Střednědobý výhled obce Radostice 2017-2020
 • pdf [262 kB] (17x)
28.11.2017 31.12.2017 Rozpočtová opatření č.2017001-2017009
 • pdf [577 kB] (17x)
 • pdf [603 kB] (18x)
 • pdf [611 kB] (16x)
 • pdf [640 kB] (18x)
 • pdf [631 kB] (16x)
 • pdf [549 kB] (19x)
 • pdf [510 kB] (19x)
 • pdf [511 kB] (18x)
 • pdf [779 kB] (15x)
28.11.2017 31.12.2050 Povinně zveřejňované informace obce Radostice
 • pdf [238 kB] (21x)
2.12.2017 14.1.2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
 • pdf [193 kB] (14x)
4.12.2017 21.12.2017 Návrh ceny vodného a stočného na rok 2018
 • pdf [229 kB] (4x)
4.12.2017 21.12.2017 Návrh ceny vody předané na rok 2018
 • pdf [134 kB] (14x)
8.12.2017 19.12.2017 Průzkum trhu. Název akce: "Dodávka komunálního malotraktoru pro lesní hospodářství obce Radostice"
 • pdf [905 kB] (20x)
11.12.2017 20.12.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [367 kB] (10x)
15.12.2017 31.12.2017 Opatření obecné povahy (bobr evropský)
 • pdf [5 MB] (4x)
15.12.2017 21.12.2017 První zasedání okrskové volební komise v Radosticích.
 • pdf [147 kB] (5x)

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
16.10.2017 30.11.2017
E.ON-Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.
 • pdf [2 MB] (42x)
Úřední deska
8.11.2017 23.11.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
 • pdf [5 MB] (32x)
Úřední deska
7.11.2017 22.11.2017
Krajský úřad Jihomoravského kraje-Návrh opatření obecné povahy (bobr evropský)
 • pdf [5 MB] (24x)
Úřední deska
1.11.2017 16.11.2017
Veřejná vyhláška-Oznámení o místě uložení písemnosti pro Suchyňa Tomáš
 • pdf [216 kB] (30x)
Úřední deska
7.11.2017 16.11.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Radostice
 • pdf [366 kB] (37x)
Úřední deska
8.11.2017 15.11.2017
Jmenování komise pro otevírání obálek s žádostmi o pronájem obecního bytu č. 4
 • pdf [225 kB] (34x)
Úřední deska
30.10.2017 14.11.2017
Opatření obecné povahy
 • pdf [3 MB] (35x)
Úřední deska
25.10.2017 9.11.2017
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ochranná pásma I. a II. stupně jímacích studní S1, S2, S3 a sběrné studny S4 katastrální území Radostice u Brna a Střelice u Brna
 • pdf [2 MB] (34x)
Úřední deska
23.10.2017 7.11.2017
Záměr obce pronajmout byt č. 4
 • pdf [657 kB] (55x)
Úřední deska
20.10.2017 4.11.2017
Územní studie Radostice
 • pdf [777 kB] (56x)
2.10.2017 3.11.2017
Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi
 • pdf [290 kB] (40x)
Úřední deska
26.10.2017 31.10.2017
Průzkum trhu - doplňující informace
 • pdf [506 kB] (42x)
Úřední deska
1.8.2017 30.10.2017
Státní pozemkový úřad-nabídka pozemků k pronájmu
 • pdf [196 kB] (97x)
Úřední deska
23.10.2017 27.10.2017
Průzkum trhu - poptávka na zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu
 • pdf [368 kB] (39x)
Úřední deska
11.10.2017 26.10.2017
Veřejná vyhláška - stavební povolení Radostice, zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV
 • pdf [6 MB] (47x)
Úřední deska
8.9.2017 21.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR-jmenování zapisovatele OVK Radostice
 • pdf [195 kB] (78x)
Úřední deska
21.8.2017 21.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

 • pdf [212 kB] (79x)
 • pdf [156 kB] (79x)
Úřední deska
5.10.2017 21.10.2017
Volby 2017-Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR v obci Radostice.
 • pdf [314 kB] (44x)
Úřední deska
22.9.2017 21.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR-první zasedání OVK
 • pdf [179 kB] (74x)
Úřední deska
21.9.2017 6.10.2017
Návrh opatření obecné povahy
 • pdf [3 MB] (72x)
 • pdf [789 kB] (43x)
Úřední deska
14.7.2017 30.9.2017
Africký mor prasat
 • pdf [316 kB] (95x)
Úřední deska
18.7.2017 30.9.2017
Rozhodnutí hejtmana JmK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 18.7.2017
 • pdf [669 kB] (97x)
Úřední deska
8.9.2017 25.9.2017
Návrh opatření obecné povahy-Ochranná pásma I. a II. stupně jímacích studní v k.ú. Radostice
 • pdf [3 MB] (82x)
Úřední deska
12.9.2017 20.9.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [194 kB] (80x)
Úřední deska
24.8.2017 8.9.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
 • pdf [3 MB] (82x)
Úřední deska
24.8.2017 8.9.2017
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání OP a CP
 • pdf [339 kB] (73x)
Úřední deska
24.8.2017 8.9.2017
Rozhodnutí hejtmana JmK o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 22. 8. 2017
 • pdf [262 kB] (74x)
Úřední deska
1.8.2017 10.8.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 9.8.2017 v 19:00 hod.
 • pdf [315 kB] (83x)
Úřední deska
3.5.2017 1.8.2017
Nabídka pozemků k pronájmu
 • pdf [180 kB] (144x)
Úřední deska
30.6.2017 15.7.2017
Obecně závazná vyhláška obce Radostice č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod základní a mateřské školy zřízených obcí Radostice
 • pdf [286 kB] (88x)
Úřední deska
20.6.2017 28.6.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [490 kB] (151x)
Úřední deska
12.6.2017 27.6.2017
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE RADOSTICE ZA ROK 2016 A PŘÍLOHY
 • pdf [5 MB] (105x)
 • pdf [1 MB] (104x)
 • pdf [986 kB] (113x)
 • pdf [1 MB] (102x)
 • pdf [2 MB] (103x)
 • pdf [1 MB] (99x)
 • pdf [693 kB] (101x)
 • pdf [3 MB] (98x)
 • pdf [1 MB] (101x)
 • pdf [1 MB] (104x)
Úřední deska
30.4.2017 31.5.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016
 • pdf [598 kB] (117x)
 • pdf [823 kB] (111x)
Úřední deska
27.4.2017 30.5.2017
FÚ - informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
 • pdf [1 MB] (111x)
Úřední deska
27.4.2017 30.5.2017
FÚ - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017
 • pdf [279 kB] (122x)
Úřední deska
9.5.2017 24.5.2017
Záměr obce prodat pozemek
 • pdf [398 kB] (131x)
Úřední deska
9.5.2017 24.5.2017
Záměr obce prodat část pozemku
 • pdf [499 kB] (137x)
Úřední deska
16.5.2017 24.5.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [567 kB] (157x)
Úřední deska
18.5.2017 24.5.2017
Poptávka na pořízení změny č. ÚP Radostice
 • pdf [504 kB] (132x)
Úřední deska
26.4.2017 11.5.2017
Záměr obce pronajmout byt
 • pdf [632 kB] (116x)
Úřední deska
25.4.2017 10.5.2017
Výběrové řízení na pronájem obchodních prostor
 • pdf [504 kB] (137x)
 • pdf [830 kB] (126x)
Úřední deska
5.4.2017 20.4.2017
Záměr obce pronajmout byt
 • pdf [641 kB] (147x)
Úřední deska
22.3.2017 6.4.2017
Poptávka na zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu - "Regenerace hrací plochy"
 • pdf [372 kB] (148x)
Úřední deska
14.3.2017 29.3.2017
Nařízení státní veterinární správy
 • pdf [261 kB] (147x)
Úřední deska
23.2.2017 10.3.2017
Poptávka na zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu
 • pdf [392 kB] (172x)
Úřední deska
24.2.2017 4.3.2017
Sdělení - maškarní ples
 • pdf [158 kB] (153x)
Úřední deska
21.2.2017 1.3.2017
Pozvánka na zasedání zasstupitelstva obce
 • pdf [582 kB] (175x)
Úřední deska
15.2.2017 21.2.2017
Poptávka na zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu
 • pdf [389 kB] (183x)
 • pdf [390 kB] (189x)
Úřední deska
20.1.2017 4.2.2017
Poptávka na zpracovatele: Modernizace VO
 • pdf [401 kB] (366x)
Úřední deska
16.1.2017 1.2.2017
Dražební vyhláška - elektronická dražba
 • pdf [1 MB] (185x)
 • pdf [2 MB] (201x)
Úřední deska
16.1.2017 31.1.2017
Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail(tisková zpráva)
 • pdf [1 MB] (190x)
Úřední deska
13.1.2017 28.1.2017
Nařízení Státní veterinární správy - aktualizace
 • pdf [503 kB] (195x)
Úřední deska
13.1.2017 28.1.2017
Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka
 • pdf [225 kB] (195x)
Úřední deska
11.1.2017 26.1.2017
Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka
 • pdf [302 kB] (199x)
Úřední deska
10.1.2017 25.1.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární infuenzy
 • pdf [3 MB] (204x)
Úřední deska
6.1.2017 21.1.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
 • pdf [2 MB] (204x)
Úřední deska
6.1.2017 21.1.2017
INFORMACE PRO VEŘEJNOST K NÁKAZE PTAČÍ CHŘIPKY (AVIÁRNÍ INFLUENZY)
 • pdf [508 kB] (198x)
Úřední deska
9.1.2017 15.1.2017
Sdělení - Sportovní ples - doba nočního klidu
 • pdf [151 kB] (197x)
Úřední deska
21.9.2016 2.1.2017
E.ON - upozornění vlastníkům nemovitostí
 • pdf [585 kB] (318x)
Úřední deska
23.11.2016 8.12.2016
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice
 • pdf [6 MB] (238x)
Úřední deska
22.11.2016 7.12.2016
Záměr obce směnit pozemky
 • pdf [1 MB] (242x)
Úřední deska
29.11.2016 7.12.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [318 kB] (231x)
Úřední deska
18.11.2016 3.12.2016
Návrh rozpočtu obce Radostice na rok 2017
 • pdf [1 MB] (273x)
Úřední deska
18.11.2016 3.12.2016
Rozpočtový výhled obce na 2017-2020
 • pdf [293 kB] (268x)
Úřední deska
19.10.2016 3.11.2016
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje JmK formou opatření obecné povahy
 • pdf [760 kB] (282x)
Úřední deska
8.10.2016 23.10.2016
Výsledky voleb 2016
 • pdf [653 kB] (309x)
Úřední deska
11.10.2016 19.10.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [372 kB] (281x)
Úřední deska
10.10.2016 18.10.2016
Poptávka na zpracovatele - "Radostice - Technika a technologie pro lesní hospodářství"
 • pdf [425 kB] (278x)
Úřední deska
8.8.2016 14.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů - Stanovení minimálního počtu členů OVK
 • pdf [244 kB] (321x)
Úřední deska
19.9.2016 5.10.2016
Veřejná vyhláška - Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice
 • pdf [919 kB] (331x)
Úřední deska
15.8.2016 29.9.2016
Dražební vyhláška
 • pdf [2 MB] (344x)
Úřední deska
8.9.2016 23.9.2016
OZV obce Radostice č. 1/2016 o nočním klidu
 • pdf [352 kB] (317x)
Úřední deska
7.9.2016 22.9.2016
Výběrové řízení na pracovníka údržby majetku a veřejné zeleně obce Radostice
 • pdf [198 kB] (321x)
Úřední deska
30.8.2016 7.9.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [472 kB] (328x)
Úřední deska
23.8.2016 7.9.2016
Záměr směny pozemků
 • pdf [241 kB] (326x)
Úřední deska
4.8.2016 19.8.2016
Záměr obce pronajmout obecní byt č. 2
 • pdf [677 kB] (357x)
Úřední deska
1.7.2016 16.7.2016
Záměr směny pozemků
 • pdf [908 kB] (402x)
Úřední deska
21.6.2016 29.6.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [239 kB] (410x)
Úřední deska
10.6.2016 25.6.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Jihovýchod - CZ06Z
 • pdf [338 kB] (389x)
 • pdf [313 kB] (389x)
 • pdf [201 kB] (417x)
 • pdf [476 kB] (398x)
 • pdf [860 kB] (409x)
Úřední deska
25.4.2016 10.6.2016
Pozvánka na veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
 • pdf [896 kB] (433x)
Úřední deska
2.6.2016 10.6.2016
Vlaková výluka od 6.6.od 5:30 hod. do 10.6.2016 do 20:30 hod. na trati 240 Brno-Náměšť nad Oslavou-Jihlava.
 • pdf [86 kB] (397x)
 • pdf [278 kB] (380x)
Úřední deska
24.5.2016 1.6.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [336 kB] (412x)
Úřední deska
6.4.2016 31.5.2016
Sdělení k placení daně z nemovitých věcí
 • pdf [761 kB] (449x)
Úřední deska
29.4.2016 30.5.2016
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
 • pdf [1 MB] (422x)
Úřední deska
13.5.2016 30.5.2016
Návrh závěrečného účtu obce Radostice za rok 2015
 • pdf [927 kB] (412x)
 • pdf [2 MB] (394x)
 • pdf [5 MB] (427x)
 • pdf [2 MB] (205x)
 • pdf [971 kB] (211x)
 • pdf [141 kB] (242x)
 • pdf [1 MB] (201x)
 • pdf [691 kB] (208x)
 • pdf [1 MB] (213x)
Úřední deska
12.5.2016 27.5.2016
Výběrové řízení na pronájem obchodních prostor v obci Radostice
 • pdf [2 MB] (425x)
Úřední deska
2.5.2016 18.5.2016
Vyúčtování ceny - vodné, stočné
 • pdf [1 MB] (428x)
Úřední deska
3.2.2016 3.5.2016
Nabídka pozemků k pronájmu
 • pdf [214 kB] (480x)
Úřední deska
18.4.2016 27.4.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [500 kB] (460x)
Úřední deska
11.4.2016 26.4.2016
Záměr obce směnit část pozemku
 • pdf [387 kB] (440x)
Úřední deska
11.4.2016 26.4.2016
Záměr obce směnit pozemky
 • pdf [1 MB] (473x)
Úřední deska
6.4.2016 22.4.2016
Záměr obce pronajmout byt č. 1
 • pdf [684 kB] (442x)
Úřední deska
15.3.2016 15.4.2016
Pravidla pro pořízení změn ÚP obce Radostice
 • pdf [1 MB] (561x)
Úřední deska
25.2.2016 15.3.2016
Záměr prodeje pozemku s vyhlášením výběrového řízení
 • pdf [680 kB] (511x)
Úřední deska
15.2.2016 24.2.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [338 kB] (485x)
Úřední deska
26.1.2016 9.2.2016
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
 • pdf [3 MB] (509x)
Úřední deska
6.11.2015 2.2.2016
Nabídka pozemků k pronájmu
 • pdf [198 kB] (470x)
Úřední deska
15.1.2016 30.1.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
 • pdf [5 MB] (478x)
Úřední deska
23.10.2015 26.1.2016
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
 • pdf [1 MB] (481x)
Úřední deska
14.12.2015 29.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce Radostice č. 1/2015
 • pdf [1 MB] (474x)
Úřední deska
14.12.2015 29.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce Radostice č. 2/2015
 • pdf [658 kB] (446x)
Úřední deska
14.12.2015 29.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce Radostice č. 3/2015
 • pdf [2 MB] (483x)
Úřední deska
23.11.2015 9.12.2015
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016
 • pdf [258 kB] (497x)
 • pdf [690 kB] (196x)
Úřední deska
23.11.2015 9.12.2015
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA 2016 - 2019
 • pdf [283 kB] (443x)
Úřední deska
1.12.2015 9.12.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [1 MB] (470x)
Úřední deska
23.11.2015 9.12.2015
Návrh ceny - vodné, stočné na rok 2016
 • pdf [178 kB] (486x)
Úřední deska
23.11.2015 9.12.2015
Návrh ceny vody předané na rok 2016
 • pdf [140 kB] (448x)
Úřední deska
5.8.2015 5.11.2015
Státní pozemkový úřad-vyložení "Nabídka pozemků k pronájmu" v k.ú. Radostice.
 • pdf [287 kB] (563x)
Úřední deska
5.10.2015 20.10.2015
Záměr obce prodat pozemek
 • pdf [468 kB] (495x)
Úřední deska
25.9.2015 10.10.2015
Záměr obce prodat část pozemku
 • pdf [522 kB] (484x)
Úřední deska
21.9.2015 30.9.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [334 kB] (520x)
Úřední deska
9.9.2015 24.9.2015
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice
 • pdf [1002 kB] (718x)
Úřední deska
8.9.2015 23.9.2015
MAS Bobrava - pozvánka
 • pdf [362 kB] (516x)
Úřední deska
7.9.2015 22.9.2015
Pravidla přidělování kompostérů na bioodpad
 • pdf [852 kB] (544x)
Úřední deska
20.8.2015 4.9.2015
Kupní smlouva - Likvidace bioodpadů v obci Radostice
 • pdf [5 MB] (523x)
Úřední deska
20.8.2015 4.9.2015
Smlouva o dílo - Radostice na Indiánské stezce
 • pdf [4 MB] (521x)
Úřední deska
18.8.2015 2.9.2015
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2015 - odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
 • pdf [277 kB] (526x)
Úřední deska
11.8.2015 27.8.2015
Veřejnoprávní smlouva o výkonu činnosti Městské policie Rosice na území obce Radostice
 • pdf [2 MB] (556x)
Úřední deska
20.7.2015 21.8.2015
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Veřejná vyhláška, Program zlepšování kvality ovzduší
 • pdf [286 kB] (527x)
 • pdf [589 kB] (538x)
 • pdf [8 MB] (528x)
Úřední deska
14.7.2015 5.8.2015
Zadávací dokumentace - "Likvidace bioodpadů v obci Radostice".
 • doc [202 kB] (532x)
 • pdf [595 kB] (558x)
 • doc [620 kB] (537x)
Úřední deska
6.5.2015 4.8.2015
Státní pozemkový úřad-Nabídka pozemků k propachtování/pronájmu.
 • pdf [204 kB] (603x)
3.7.2015 31.7.2015
Rozhodnutí hejtmana JmK - doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
 • pdf [373 kB] (537x)
Úřední deska
1.7.2015 16.7.2015
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Radostice
 • pdf [165 kB] (552x)
Úřední deska
23.4.2015 13.7.2015
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti
 • pdf [2 MB] (777x)
Úřední deska
30.6.2015 8.7.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [212 kB] (548x)
Úřední deska
22.6.2015 7.7.2015
Zadávací dokumentace na záměr Radostice na Indiánské stezce.
 • pdf [5 MB] (577x)
Úřední deska
23.4.2015 30.6.2015
Informace, jak se chovat při krizové situaci blackout
 • pdf [1 MB] (571x)
Úřední deska
21.6.2015 30.6.2015
Pozvánka na veřejnou 1. Valnou hromadu Dobrovolného svazku Šlapanicko.
 • pdf [261 kB] (570x)
Úřední deska
16.6.2015 24.6.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [189 kB] (583x)
Úřední deska
3.4.2015 22.6.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek
 • pdf [4 MB] (693x)
Úřední deska
30.4.2015 15.6.2015
Celkové vyúčtování nákladů vodného a stočného za rok 2014.
 • pdf [3 MB] (615x)
Úřední deska
29.5.2015 8.6.2015
Pozvání na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [236 kB] (581x)
Úřední deska
3.4.2015 20.5.2015
Návrh závěrečného účtu obce Radostice za rok 2014.
 • pdf [1 MB] (645x)
 • pdf [1 MB] (673x)
 • pdf [3 MB] (654x)
 • pdf [1 MB] (593x)
 • pdf [2 MB] (625x)
 • pdf [696 kB] (608x)
 • pdf [1 MB] (617x)
 • pdf [5 MB] (595x)
Úřední deska
4.5.2015 19.5.2015
ÚZEMNÍ ZASTAVOVACÍ STUDIE PLOCHY Z6b A Z6c V RADOSTICÍCH
 • pdf [201 kB] (588x)
 • pdf [261 kB] (604x)
 • pdf [300 kB] (598x)
 • pdf [382 kB] (612x)
 • pdf [662 kB] (649x)
 • pdf [398 kB] (606x)
 • pdf [231 kB] (598x)
Úřední deska
12.5.2015 19.5.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [414 kB] (613x)
Úřední deska
3.5.2015 18.5.2015
Veřejná vyhláška
 • pdf [67 kB] (605x)
Úřední deska
17.4.2015 2.5.2015
Záměr obce prodat část pozemku
 • pdf [413 kB] (599x)
Úřední deska
17.4.2015 2.5.2015
Záměr obce pronajmout část nemovitosti
 • pdf [183 kB] (591x)
Úřední deska
15.4.2015 30.4.2015
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Brno-Tuřany a grafické přílohy
 • pdf [105 kB] (564x)
 • pdf [281 kB] (589x)
 • pdf [84 kB] (560x)
 • pdf [188 kB] (616x)
 • pdf [714 kB] (566x)
 • pdf [2 MB] (575x)
 • pdf [2 MB] (570x)
 • pdf [2 MB] (590x)
 • pdf [1 MB] (554x)
 • pdf [1 MB] (550x)
 • pdf [2 MB] (538x)
 • pdf [1 MB] (566x)
 • pdf [2 MB] (549x)
Úřední deska
25.3.2015 10.4.2015
Záměr obce na převzetí daru
 • pdf [453 kB] (645x)
Úřední deska
2.4.2015 10.4.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [222 kB] (667x)
Úřední deska
Úřední deska 2.0beta4 powered by Petr Houba
TOP