DESIGNED BY JOOMLATD
Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: Kalendář Datum sejmutí: Kalendář

Aktuální dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
20.10.2017 4.11.2017 Územní studie Radostice
 • pdf [777 kB] (2x)
 
Úřední deska
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
19.6.2015 31.12.2023 Informace pro veřejnost - seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
 • pdf [2 MB] (741x)
 • pdf [2 MB] (679x)
25.9.2015 31.12.2023 Informace pro veřejnost - seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
 • pdf [4 MB] (553x)
14.3.2016 31.12.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
 • xlsx [20 kB] (474x)
1.8.2017 30.10.2017 Státní pozemkový úřad-nabídka pozemků k pronájmu
 • pdf [196 kB] (64x)
14.9.2016 31.12.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2016
 • pdf [387 kB] (316x)
30.6.2017 30.6.2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADOSTICE ZA ROK 2016
 • pdf [1 MB] (75x)
 • pdf [1 MB] (63x)
 • pdf [986 kB] (66x)
 • pdf [5 MB] (65x)
 • pdf [1 MB] (67x)
 • pdf [2 MB] (70x)
 • pdf [1 MB] (71x)
 • pdf [693 kB] (65x)
 • pdf [1 MB] (66x)
 • pdf [3 MB] (71x)
11.10.2017 26.10.2017 Veřejná vyhláška - stavební povolení Radostice, zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV
 • pdf [6 MB] (10x)
19.9.2017 31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.8.2017
 • pdf [492 kB] (7x)
16.10.2017 30.11.2017 E.ON-Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.
 • pdf [2 MB] (5x)
2.10.2017 3.11.2017 Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi
 • pdf [290 kB] (5x)

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
8.9.2017 21.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR-jmenování zapisovatele OVK Radostice
 • pdf [195 kB] (41x)
Úřední deska
21.8.2017 21.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

 • pdf [212 kB] (45x)
 • pdf [156 kB] (43x)
Úřední deska
5.10.2017 21.10.2017
Volby 2017-Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR v obci Radostice.
 • pdf [314 kB] (13x)
Úřední deska
22.9.2017 21.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR-první zasedání OVK
 • pdf [179 kB] (24x)
Úřední deska
21.9.2017 6.10.2017
Návrh opatření obecné povahy
 • pdf [3 MB] (25x)
 • pdf [789 kB] (11x)
Úřední deska
14.7.2017 30.9.2017
Africký mor prasat
 • pdf [316 kB] (60x)
Úřední deska
18.7.2017 30.9.2017
Rozhodnutí hejtmana JmK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 18.7.2017
 • pdf [669 kB] (61x)
Úřední deska
8.9.2017 25.9.2017
Návrh opatření obecné povahy-Ochranná pásma I. a II. stupně jímacích studní v k.ú. Radostice
 • pdf [3 MB] (44x)
Úřední deska
12.9.2017 20.9.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [194 kB] (41x)
Úřední deska
24.8.2017 8.9.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
 • pdf [3 MB] (48x)
Úřední deska
24.8.2017 8.9.2017
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání OP a CP
 • pdf [339 kB] (41x)
Úřední deska
24.8.2017 8.9.2017
Rozhodnutí hejtmana JmK o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 22. 8. 2017
 • pdf [262 kB] (35x)
Úřední deska
1.8.2017 10.8.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 9.8.2017 v 19:00 hod.
 • pdf [315 kB] (50x)
Úřední deska
3.5.2017 1.8.2017
Nabídka pozemků k pronájmu
 • pdf [180 kB] (114x)
Úřední deska
30.6.2017 15.7.2017
Obecně závazná vyhláška obce Radostice č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod základní a mateřské školy zřízených obcí Radostice
 • pdf [286 kB] (59x)
Úřední deska
20.6.2017 28.6.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [490 kB] (121x)
Úřední deska
12.6.2017 27.6.2017
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE RADOSTICE ZA ROK 2016 A PŘÍLOHY
 • pdf [5 MB] (74x)
 • pdf [1 MB] (68x)
 • pdf [986 kB] (80x)
 • pdf [1 MB] (70x)
 • pdf [2 MB] (66x)
 • pdf [1 MB] (69x)
 • pdf [693 kB] (68x)
 • pdf [3 MB] (70x)
 • pdf [1 MB] (71x)
 • pdf [1 MB] (64x)
Úřední deska
30.4.2017 31.5.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016
 • pdf [598 kB] (88x)
 • pdf [823 kB] (80x)
Úřední deska
27.4.2017 30.5.2017
FÚ - informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
 • pdf [1 MB] (80x)
Úřední deska
27.4.2017 30.5.2017
FÚ - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017
 • pdf [279 kB] (90x)
Úřední deska
9.5.2017 24.5.2017
Záměr obce prodat pozemek
 • pdf [398 kB] (99x)
Úřední deska
9.5.2017 24.5.2017
Záměr obce prodat část pozemku
 • pdf [499 kB] (107x)
Úřední deska
16.5.2017 24.5.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [567 kB] (123x)
Úřední deska
18.5.2017 24.5.2017
Poptávka na pořízení změny č. ÚP Radostice
 • pdf [504 kB] (101x)
Úřední deska
26.4.2017 11.5.2017
Záměr obce pronajmout byt
 • pdf [632 kB] (86x)
Úřední deska
25.4.2017 10.5.2017
Výběrové řízení na pronájem obchodních prostor
 • pdf [504 kB] (103x)
 • pdf [830 kB] (91x)
Úřední deska
5.4.2017 20.4.2017
Záměr obce pronajmout byt
 • pdf [641 kB] (112x)
Úřední deska
22.3.2017 6.4.2017
Poptávka na zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu - "Regenerace hrací plochy"
 • pdf [372 kB] (113x)
Úřední deska
14.3.2017 29.3.2017
Nařízení státní veterinární správy
 • pdf [261 kB] (115x)
Úřední deska
23.2.2017 10.3.2017
Poptávka na zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu
 • pdf [392 kB] (138x)
Úřední deska
24.2.2017 4.3.2017
Sdělení - maškarní ples
 • pdf [158 kB] (123x)
Úřední deska
21.2.2017 1.3.2017
Pozvánka na zasedání zasstupitelstva obce
 • pdf [582 kB] (147x)
Úřední deska
15.2.2017 21.2.2017
Poptávka na zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu
 • pdf [389 kB] (148x)
 • pdf [390 kB] (158x)
Úřední deska
20.1.2017 4.2.2017
Poptávka na zpracovatele: Modernizace VO
 • pdf [401 kB] (329x)
Úřední deska
16.1.2017 1.2.2017
Dražební vyhláška - elektronická dražba
 • pdf [1 MB] (153x)
 • pdf [2 MB] (170x)
Úřední deska
16.1.2017 31.1.2017
Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail(tisková zpráva)
 • pdf [1 MB] (161x)
Úřední deska
13.1.2017 28.1.2017
Nařízení Státní veterinární správy - aktualizace
 • pdf [503 kB] (166x)
Úřední deska
13.1.2017 28.1.2017
Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka
 • pdf [225 kB] (163x)
Úřední deska
11.1.2017 26.1.2017
Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka
 • pdf [302 kB] (173x)
Úřední deska
10.1.2017 25.1.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární infuenzy
 • pdf [3 MB] (175x)
Úřední deska
6.1.2017 21.1.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
 • pdf [2 MB] (174x)
Úřední deska
6.1.2017 21.1.2017
INFORMACE PRO VEŘEJNOST K NÁKAZE PTAČÍ CHŘIPKY (AVIÁRNÍ INFLUENZY)
 • pdf [508 kB] (165x)
Úřední deska
9.1.2017 15.1.2017
Sdělení - Sportovní ples - doba nočního klidu
 • pdf [151 kB] (163x)
Úřední deska
21.9.2016 2.1.2017
E.ON - upozornění vlastníkům nemovitostí
 • pdf [585 kB] (286x)
Úřední deska
23.11.2016 8.12.2016
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice
 • pdf [6 MB] (208x)
Úřední deska
22.11.2016 7.12.2016
Záměr obce směnit pozemky
 • pdf [1 MB] (209x)
Úřední deska
29.11.2016 7.12.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [318 kB] (202x)
Úřední deska
18.11.2016 3.12.2016
Návrh rozpočtu obce Radostice na rok 2017
 • pdf [1 MB] (238x)
Úřední deska
18.11.2016 3.12.2016
Rozpočtový výhled obce na 2017-2020
 • pdf [293 kB] (237x)
Úřední deska
19.10.2016 3.11.2016
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje JmK formou opatření obecné povahy
 • pdf [760 kB] (250x)
Úřední deska
8.10.2016 23.10.2016
Výsledky voleb 2016
 • pdf [653 kB] (272x)
Úřední deska
11.10.2016 19.10.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [372 kB] (250x)
Úřední deska
10.10.2016 18.10.2016
Poptávka na zpracovatele - "Radostice - Technika a technologie pro lesní hospodářství"
 • pdf [425 kB] (251x)
Úřední deska
8.8.2016 14.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů - Stanovení minimálního počtu členů OVK
 • pdf [244 kB] (290x)
Úřední deska
19.9.2016 5.10.2016
Veřejná vyhláška - Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice
 • pdf [919 kB] (295x)
Úřední deska
15.8.2016 29.9.2016
Dražební vyhláška
 • pdf [2 MB] (314x)
Úřední deska
8.9.2016 23.9.2016
OZV obce Radostice č. 1/2016 o nočním klidu
 • pdf [352 kB] (293x)
Úřední deska
7.9.2016 22.9.2016
Výběrové řízení na pracovníka údržby majetku a veřejné zeleně obce Radostice
 • pdf [198 kB] (292x)
Úřední deska
30.8.2016 7.9.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [472 kB] (297x)
Úřední deska
23.8.2016 7.9.2016
Záměr směny pozemků
 • pdf [241 kB] (293x)
Úřední deska
4.8.2016 19.8.2016
Záměr obce pronajmout obecní byt č. 2
 • pdf [677 kB] (327x)
Úřední deska
1.7.2016 16.7.2016
Záměr směny pozemků
 • pdf [908 kB] (372x)
Úřední deska
21.6.2016 29.6.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [239 kB] (382x)
Úřední deska
10.6.2016 25.6.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Jihovýchod - CZ06Z
 • pdf [338 kB] (360x)
 • pdf [313 kB] (365x)
 • pdf [201 kB] (389x)
 • pdf [476 kB] (367x)
 • pdf [860 kB] (381x)
Úřední deska
25.4.2016 10.6.2016
Pozvánka na veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
 • pdf [896 kB] (407x)
Úřední deska
2.6.2016 10.6.2016
Vlaková výluka od 6.6.od 5:30 hod. do 10.6.2016 do 20:30 hod. na trati 240 Brno-Náměšť nad Oslavou-Jihlava.
 • pdf [86 kB] (371x)
 • pdf [278 kB] (356x)
Úřední deska
24.5.2016 1.6.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [336 kB] (385x)
Úřední deska
6.4.2016 31.5.2016
Sdělení k placení daně z nemovitých věcí
 • pdf [761 kB] (421x)
Úřední deska
29.4.2016 30.5.2016
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
 • pdf [1 MB] (396x)
Úřední deska
13.5.2016 30.5.2016
Návrh závěrečného účtu obce Radostice za rok 2015
 • pdf [927 kB] (384x)
 • pdf [2 MB] (367x)
 • pdf [5 MB] (396x)
 • pdf [2 MB] (176x)
 • pdf [971 kB] (182x)
 • pdf [141 kB] (211x)
 • pdf [1 MB] (170x)
 • pdf [691 kB] (176x)
 • pdf [1 MB] (185x)
Úřední deska
12.5.2016 27.5.2016
Výběrové řízení na pronájem obchodních prostor v obci Radostice
 • pdf [2 MB] (398x)
Úřední deska
2.5.2016 18.5.2016
Vyúčtování ceny - vodné, stočné
 • pdf [1 MB] (395x)
Úřední deska
3.2.2016 3.5.2016
Nabídka pozemků k pronájmu
 • pdf [214 kB] (452x)
Úřední deska
18.4.2016 27.4.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [500 kB] (433x)
Úřední deska
11.4.2016 26.4.2016
Záměr obce směnit část pozemku
 • pdf [387 kB] (413x)
Úřední deska
11.4.2016 26.4.2016
Záměr obce směnit pozemky
 • pdf [1 MB] (446x)
Úřední deska
6.4.2016 22.4.2016
Záměr obce pronajmout byt č. 1
 • pdf [684 kB] (417x)
Úřední deska
15.3.2016 15.4.2016
Pravidla pro pořízení změn ÚP obce Radostice
 • pdf [1 MB] (533x)
Úřední deska
25.2.2016 15.3.2016
Záměr prodeje pozemku s vyhlášením výběrového řízení
 • pdf [680 kB] (482x)
Úřední deska
15.2.2016 24.2.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [338 kB] (457x)
Úřední deska
26.1.2016 9.2.2016
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
 • pdf [3 MB] (482x)
Úřední deska
6.11.2015 2.2.2016
Nabídka pozemků k pronájmu
 • pdf [198 kB] (447x)
Úřední deska
15.1.2016 30.1.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
 • pdf [5 MB] (453x)
Úřední deska
23.10.2015 26.1.2016
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
 • pdf [1 MB] (456x)
Úřední deska
14.12.2015 29.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce Radostice č. 1/2015
 • pdf [1 MB] (443x)
Úřední deska
14.12.2015 29.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce Radostice č. 2/2015
 • pdf [658 kB] (416x)
Úřední deska
14.12.2015 29.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce Radostice č. 3/2015
 • pdf [2 MB] (454x)
Úřední deska
23.11.2015 9.12.2015
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016
 • pdf [258 kB] (469x)
 • pdf [690 kB] (167x)
Úřední deska
23.11.2015 9.12.2015
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA 2016 - 2019
 • pdf [283 kB] (417x)
Úřední deska
1.12.2015 9.12.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [1 MB] (437x)
Úřední deska
23.11.2015 9.12.2015
Návrh ceny - vodné, stočné na rok 2016
 • pdf [178 kB] (461x)
Úřední deska
23.11.2015 9.12.2015
Návrh ceny vody předané na rok 2016
 • pdf [140 kB] (423x)
Úřední deska
5.8.2015 5.11.2015
Státní pozemkový úřad-vyložení "Nabídka pozemků k pronájmu" v k.ú. Radostice.
 • pdf [287 kB] (538x)
Úřední deska
5.10.2015 20.10.2015
Záměr obce prodat pozemek
 • pdf [468 kB] (471x)
Úřední deska
25.9.2015 10.10.2015
Záměr obce prodat část pozemku
 • pdf [522 kB] (459x)
Úřední deska
21.9.2015 30.9.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [334 kB] (495x)
Úřední deska
9.9.2015 24.9.2015
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice
 • pdf [1002 kB] (696x)
Úřední deska
8.9.2015 23.9.2015
MAS Bobrava - pozvánka
 • pdf [362 kB] (489x)
Úřední deska
7.9.2015 22.9.2015
Pravidla přidělování kompostérů na bioodpad
 • pdf [852 kB] (519x)
Úřední deska
20.8.2015 4.9.2015
Kupní smlouva - Likvidace bioodpadů v obci Radostice
 • pdf [5 MB] (499x)
Úřední deska
20.8.2015 4.9.2015
Smlouva o dílo - Radostice na Indiánské stezce
 • pdf [4 MB] (501x)
Úřední deska
18.8.2015 2.9.2015
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2015 - odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
 • pdf [277 kB] (503x)
Úřední deska
11.8.2015 27.8.2015
Veřejnoprávní smlouva o výkonu činnosti Městské policie Rosice na území obce Radostice
 • pdf [2 MB] (530x)
Úřední deska
20.7.2015 21.8.2015
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Veřejná vyhláška, Program zlepšování kvality ovzduší
 • pdf [286 kB] (505x)
 • pdf [589 kB] (515x)
 • pdf [8 MB] (506x)
Úřední deska
14.7.2015 5.8.2015
Zadávací dokumentace - "Likvidace bioodpadů v obci Radostice".
 • doc [202 kB] (510x)
 • pdf [595 kB] (533x)
 • doc [620 kB] (515x)
Úřední deska
6.5.2015 4.8.2015
Státní pozemkový úřad-Nabídka pozemků k propachtování/pronájmu.
 • pdf [204 kB] (580x)
3.7.2015 31.7.2015
Rozhodnutí hejtmana JmK - doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
 • pdf [373 kB] (513x)
Úřední deska
1.7.2015 16.7.2015
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Radostice
 • pdf [165 kB] (528x)
Úřední deska
23.4.2015 13.7.2015
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti
 • pdf [2 MB] (751x)
Úřední deska
30.6.2015 8.7.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • pdf [212 kB] (524x)
Úřední deska
22.6.2015 7.7.2015
Zadávací dokumentace na záměr Radostice na Indiánské stezce.
 • pdf [5 MB] (554x)
Úřední deska
23.4.2015 30.6.2015
Informace, jak se chovat při krizové situaci blackout
 • pdf [1 MB] (549x)
Úřední deska
21.6.2015 30.6.2015
Pozvánka na veřejnou 1. Valnou hromadu Dobrovolného svazku Šlapanicko.
 • pdf [261 kB] (545x)
Úřední deska
16.6.2015 24.6.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [189 kB] (559x)
Úřední deska
3.4.2015 22.6.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek
 • pdf [4 MB] (670x)
Úřední deska
30.4.2015 15.6.2015
Celkové vyúčtování nákladů vodného a stočného za rok 2014.
 • pdf [3 MB] (591x)
Úřední deska
29.5.2015 8.6.2015
Pozvání na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [236 kB] (557x)
Úřední deska
3.4.2015 20.5.2015
Návrh závěrečného účtu obce Radostice za rok 2014.
 • pdf [1 MB] (624x)
 • pdf [1 MB] (651x)
 • pdf [3 MB] (631x)
 • pdf [1 MB] (572x)
 • pdf [2 MB] (603x)
 • pdf [696 kB] (584x)
 • pdf [1 MB] (594x)
 • pdf [5 MB] (572x)
Úřední deska
4.5.2015 19.5.2015
ÚZEMNÍ ZASTAVOVACÍ STUDIE PLOCHY Z6b A Z6c V RADOSTICÍCH
 • pdf [201 kB] (561x)
 • pdf [261 kB] (575x)
 • pdf [300 kB] (574x)
 • pdf [382 kB] (584x)
 • pdf [662 kB] (627x)
 • pdf [398 kB] (583x)
 • pdf [231 kB] (575x)
Úřední deska
12.5.2015 19.5.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [414 kB] (591x)
Úřední deska
3.5.2015 18.5.2015
Veřejná vyhláška
 • pdf [67 kB] (583x)
Úřední deska
17.4.2015 2.5.2015
Záměr obce prodat část pozemku
 • pdf [413 kB] (574x)
Úřední deska
17.4.2015 2.5.2015
Záměr obce pronajmout část nemovitosti
 • pdf [183 kB] (571x)
Úřední deska
15.4.2015 30.4.2015
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Brno-Tuřany a grafické přílohy
 • pdf [105 kB] (541x)
 • pdf [281 kB] (565x)
 • pdf [84 kB] (537x)
 • pdf [188 kB] (593x)
 • pdf [714 kB] (542x)
 • pdf [2 MB] (551x)
 • pdf [2 MB] (546x)
 • pdf [2 MB] (567x)
 • pdf [1 MB] (532x)
 • pdf [1 MB] (525x)
 • pdf [2 MB] (515x)
 • pdf [1 MB] (544x)
 • pdf [2 MB] (526x)
Úřední deska
25.3.2015 10.4.2015
Záměr obce na převzetí daru
 • pdf [453 kB] (621x)
Úřední deska
2.4.2015 10.4.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
 • pdf [222 kB] (641x)
Úřední deska
Úřední deska 2.0beta4 powered by Petr Houba
TOP